Menu Close

Безплатен курс НАЧАЛНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

„Креативен център Русе“ организира в събота 26.03.2022г., безплатен курс за педагогическия персонал на детските градини от #общинаИваново. Целта на курса НАЧАЛНИ ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ, както и още на няколко подобни, разработени от „Креативен център Русе“, е да запознаят педагогическите специалисти с основни #дигитални умения, които те да използват в работата си. АРЧР. Всички специалисти от детските градини и училища завършили успешно курсовете ще получат валиден сертификат с кредитни точки от Агенция за Развитие на Човешките Ресурси/АРЧР/, която в момента е в процес на сертификация пред Министерство на Образованието. Курсовете са насочени към подобряване на практическите дигиталните умения на педагогическите специалисти, и за разлика от съществуващите подобни такива, те няма да са само теоретични. Обученията ще се провеждат в компютърната зала на Центъра, която се намира на ул. Николаевска 40.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *